ADAYLAR BELLİ OLUYOR

2018 y?l?nda Lisbon’da gerçekle?ecek Eurovision ?ark? yar??mas?nda çal??malar devam ederken ülkelerde temsilcilerini belirlemeye ba?lad?. Avustralya’y? Jessica Mauboy temsil edecek.

Comments are closed.