İRAN – IRAK SINIRINDA ŞİDDETLİ DEPREM

?ran-Irak s?n?r? 7,3 büyüklü?ünde depremle sars?ld?. Depremin ?ran'daki bilançosu a??r oldu. En az 341 ki?i hayat?n? kaybetti, 3 bin 950'yi a?k?n yaral? var. Irak'ta ise 7 ki?i ya?am?n? yitirdi. Bölgede artç? sars?nt?lar devam edeken, Kuzey Irak'a ilk yard?m Türkiye'den gitti. Deprem sonras? ?ran'da 3 günlük yas ilan edildi.

Comments are closed.