TURİSTİK T İZNİ

Bay?nd?rl?k ve Ula?t?rma Bakan? Kemal Dürüst’ün talebi üzerine, Bay?nd?rl?k ve Ula?t?rma Bakanl??? ?zin Kurulu, tek gündem maddesini görü?mek üzere toplanarak, turistik izinler konusunda bir dizi kararlar al?nd?.

Comments are closed.