Category Archives: KKTC

İYİ NİYET MİSYONU RAPORU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in K?br?s sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporu ile ilgili yeni iddialar rum bas?n?nda yer ald?. Guterres’in K?br?s sorunuyla ilgili raporunun, Eylül ay? sonu veya Ekim ay? ba??nda BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmas?n?n beklendi?i haber verildi. Haberde Guterres’in “çözüme ili?kin çabaya Guterres çerçevesi temelinde devam etmek için belirsizlikler veya genellemeler de?il, oldukça…
Devamı...

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler  k?? mesaisine ba?l?yor. K?br?s Türk Eczac?lar Birli?i eczanelerin aç?l?? ve kapan?? saatlerini duyurdu. 18 Eylül- 1 Nisan 2018’e kadar hafta içi; 8.00-18.30 saatleri aras?nda, Cumartesi; 8.00-13.30 saatlerinde, nöbetçi eczaneler ise gece 02.00’ye kadar aç?k olacak. https://youtu.be/QsNAHQFrlDs
Devamı...

AKINCI: “ÇÖZÜMDEN VAZGEÇMEDİK AMA 50 YIL DAHA BEKLEYEMEYİZ”

Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, ?stanbul’da düzenlenen ‘Güncel Geli?meler I????nda K?br?s görü?melerinin gelece?i ve Türkiye için ç?kar?mlar’ Konferans?’na konu?mac? olarak kat?ld?. Ak?nc?, K?br?s  sorununda gelinen a?amay? de?erlendirdi. Çözüm odakl? siyasetimizden elbette vaz geçmeyece?iz” diyen Cumhurba?kan? Ak?nc?, “ucu aç?k sonucu belirsiz bir sürece yeniden girme niyetimiz de yoktur” dedi. https://youtu.be/rlxngFFlaeo
Devamı...

KKTC’DE FETÖ HASSASİYETİ

KKTC’nde FETÖ hassasiyeti giderek art?yor. Bu hassas konuyu Yüksek Mahkeme Ba?kan? Narin Ferdi ?efik’e sorduk. ?efik: Bakanlar Kurulu’nun FETÖ’yü terör organizasyonu olarak adland?rd?ktan sonra yarg?lamalar?n Kuzey K?br?sk’ta yapabilece?ni hat?rlatt?.  ?efik, “En önemli husus, KKTC vatanda?? FETÖ’cü ise,  KKTC mahkemelerinde yarg?lanmas? laz?m. O zaman tüm ?ehadetlerin bizim ?ehadet yasam?za uygun bir ?ekilde mahkeme huzuruna getirilmesi gerekir.…
Devamı...