Category Archives: KKTC

KORKUTAN KAZA

Bugün sabah 09:30 s?ralar?nda, Gazima?usa -Karpaz Anayolu Pamuklu Dörtyol kav?a??nda meydana gelen kazada 5 ki?i yaraland?.   https://youtu.be/x0k0YJFTCb8
Devamı...

AİDS RAKAMLARI KORKUTTU

KKTC’nde 506 ki?i AIDS hastas? olabilir ve ?u anda 55 ki?i  AIDS virüsünün bula??c? etkisinde. Bu çarp?c? aç?klama K. Türk Tabipler Birli?i’nden geldi. Birlik Genel Sekreteri Dr. Sonuç Büyük, A?DS hastal???n?n dünyada yay?lma h?z? ve hastal???n tedavisi konusunda de?erlendirme yapt?. https://youtu.be/gI1tSH8PeAo
Devamı...