İletişim


?leti?im Bilgileri

KANAL T Adres Bilgileri
?ht. Üste?men Mustafa Orhan Sk. No:10 Yeni?ehir/ Lefko?a
Telefon: 0392 227 16 66
Reklam için : 0533 832 29 29
FAX: 0392 228 07 73
E-mail: info@kanalt.com