GÜNDEM KIBRIS KONFERANSI

Rum ba?kan adaylar?ndan Nikolas Papadopulos, BM Genel Sekreteri’nin K?br?s’la ilgili yeni bir konferans davetini kabule haz?r oldu?unu ancak konferans olu?umu Cenevre’deki gibi olacaksa konferansa gitmeyip, bugünkü be?li olu?umu de?i?tirmeye çal??aca??n? söyledi.

Comments are closed.