İTİRAZLAR CUMA 17’DE BİTECEK

Milletvekilli?i Erken Genel Seçim’inin ard?ndan kesin olmayan resmi sonuçlar? aç?klayan Yüksek Seçim Kurulu, Cuma günü saat 17:00’ye kadar itiraz kabul edecek. Hükümetin kurulma süreci ise Cumhurba?kan?’n?n Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilece?ine kanaat getirdi?i bir grup ba?kan?na veya milletvekiline vermesiyle ba?layacak.

Comments are closed.