KARAR AÇIKLANDI

Yeniden Do?u? Partisi Geni?letilmi? Merkez Yönetim Kurulu’nu toplad?. Toplant?dan ç?kan kararlar?, YDP Genel Ba?kan? Erhan Ar?kl? aç?klad?.

Comments are closed.