BARIŞ UMUTLARI

Kuzey ve Güney Kore heyetleri aras?nda yap?lan tarihi görü?menin ard?ndan yar?madada bar?? umutlar?n? yeniden canland?rd?.

Comments are closed.