BARIŞ GÜCÜ’NÜN FAALİYETLERİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in K?br?s’taki Bar?? Gücü’nün faaliyetleriyle ilgili 6 ayl?k raporunda, hidrokarbon yataklar?ndan istifade konusunda ortaya ç?kabilecek gerilimlere özel at?fta bulundu?u bildirildi.

Comments are closed.