GEÇİCİ PERSONEL YASASI

Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, Cumhuriyet Meclisi’nde oy çoklu?uyla kabul edilerek onay?na gönderilen “Geçici Personel Yasas?” ile “Bakanl?klar?n Kurulu? ?lkeleri (De?i?iklik) Yasas?”n?, yapt??? de?erlendirmeler ve son tahlilde Ba?savc?l?k taraf?ndan verilen hukuki görü?ler ?????nda, Anayasaya Mahkemesi’ne sevk etti.

Comments are closed.