YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

Hava s?cakl?klar?n?n birdenbire dü?mesinin ard?ndan Trodos’un yüksek kesimlerine kar ya?d?.

Comments are closed.