“13. MAAŞLAR CUMA GÜNÜ ÖDENİYOR”

Kanal T’de yay?nlanan ve Kartal Harman’?n haz?rlay?p sundu?u “Kartal Harman’la Ayak Üstü 1 Saat” isimli programa konuk olan Demokrat Parti Genel Ba?kan?, Ba?bakan Yard?mc?s? ve Maliye Bakan? Serdar Denkta?, gündeme ili?kin çarp?c? aç?klamalarda bulundu. Denkta? 13’üncü maa?lar?n Cuma günü ödenece?ini aç?klad?.

Comments are closed.