GUTERRES’İN RAPOR TASLAĞI

Birle?mi? Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “K?br?s’taki Bar?? Gücü’nün (UNFICYP) stratejik aç?dan yeniden incelenmesine” ili?kin rapor tasla??nda UNFICYP’in görev yetkilerinin de?i?medi?inin görüldü?ü belirtildi.

Comments are closed.