ERKEN SEÇİME DOĞRU

Siyasi Partiler, 7 Ocak’ta yap?lacak erken genel seçime yönelik haz?rl?klar? çerçevesinde aday belirlemeye odakland?.

Comments are closed.