DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Bugün Dünya Çocuk Haklar? günü.. UNICEF dünya çap?nda çocuklar?n durumunun bir an önce düzeltilmesi gerekti?i ça?r?s? yapt?. Hasta, yoksul ve zorla evlendirilen çocuklar?n say?s?n?n korkunç boyutlara ula?abilece?i uyar?s?n? yapt?.

Comments are closed.