GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA OPERASYON

Gazima?usa liman?nda C.Ö.?. ekipleri taraf?ndan mülteci operasyonu gerçekle?tirildi.

Comments are closed.