POLİS’TEN AÇIKLAMA

KKTC’nin kurulu?unun 34’üncü y?ldönümü kutlama tören program? nedeniyle ÇAR?AMBA günü 07.30’dan itibaren, törenin sona erece?i saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alt?nba? Petrol ?stasyonu aras?nda kalan yolun trafik ak???na kapat?laca?? aç?kland?.

Comments are closed.