GÜNDEM KANSER

Dünyan?n sayg?n kanser ara?t?rma merkezlerinden biri kabul edilen Londra Imperial College Kanser Ara?t?rma Merkezi Ba?kan? Prof. Dr. Mustafa Camgöz kanal t ekranlar?nda yay?nlanan Dilimizin Kemi?i Yok adl? programa kat?ld? ve kanser konusunda önemli aç?klamalarda bulundu.

Comments are closed.