ANASTASİADİS’TEN TÜRKİYE’YE MESAJ

Rum lider Nikos Anastasiadis, K?br?s sorununa kapsaml? bir anla?man?n sa?lanmas? için sa?l?kl? potansiyellerin yarat?lmas? amac?yla Türkiye’nin garantiler ve güvenlik konusundaki uzla?maz politikas?n? yeniden de?erlendirmesi umudunu ifade etti.

Comments are closed.