POLONYA’DAKİ BAĞIMSIZLIK KUTLAMALARI

Polonya’n?n ba??ms?zl???n? 123 y?l sonra yeniden kazanmas?n?n 99. y?l dönümünde ba?kent Var?ova’da kendilerini vatansever olarak tan?mlayan gruplarca ortak bir yürüyü? düzenlendi. Milli Hareket Kamp? (ONR), Tüm Polonya Gençli?i (MW), Milli Hareket (RN) gibi a??r? sa?c? örgütlerin organize etti?i yürüyü?, ?rkç? ve yabanc? kar??t? gösteriye dönü?tü.

Comments are closed.