KENYA’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Muhalifler, Kenyatta yanl?s? bir tav?r tak?nmakla suçlad?klar? Seçim Komisyonu’nun tarafs?z olmad???n?, ayr?ca aç?klanan sonuçlar?n da Uhuru Kenyatta lehine de?i?tirildi?ini iddia ediyor.

 

Comments are closed.