ÇAVUŞOĞLU-KOCİAS GÖRÜŞMESİ

Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye ve Yunanistan D??i?leri Bakanlar?n?n görü?melerini de?erlendirdi. Rum lider aç?klamas?nda bu görü?meyi önemli buldu?unu belirtti.

 

Comments are closed.