AKINCI YURDA DÖNDÜ

Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, konferans için gitti?i ?stanbul'dan dün gece yurda döndü. Ak?nc?'y? Ercan Havaliman?'nda Meclis Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Avk?ran Alanl?, Cumhurba?kanl??? Müste?ar? Gürdal Hüdao?lu ve öteki yetkililer kar??lad?.

 

Comments are closed.