UBP PM KARARINI VERDİ

UBP'de tüzük ile yasan?n uyumu konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun aç?klamas? sonras? ortaya ç?kan aday aday? belirleme karma?as? yap?lan Parti Meclisi ard?ndan sona erdi…

 

Comments are closed.