“2018 BÜTÇESİ ERKEN SEÇİM ÖNCESİ GEÇMELİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Ba?kan? Cemal Özyi?it, 2018 bütçesinin erken seçim öncesi geçirilmesi gerekti?ini belirterek, aksi tadirde TL’nin döviz kar??s?nda de?er kaybetmesinden dolay? al?nmas? gereken önlemlerin ötelenece?ini ve toplumun tüm kesimlerinin bundan olumsuz etkilenece?ini ifade etti.

Comments are closed.