LAKKOTRYPİS’TEN DOĞAL GAZ YORUMU

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakan? Yiorgos Lakkotrypis, K?br?s 2018’in sonuna kadar ve ExxonMobil/Qatar Petroleum konsorsiyumu’nun Blok 10’daki ara?t?rmalar?ndan sonra do?al gaz kaynaklar?n?n tam bir görünümüne sahip olmas? ve gelir kayna??na çevirmesiyle ilgili karar alaca??n? vurgulad?.

Comments are closed.