TATAR: RAPOR, AKINCI’NIN İZLEDİĞİ SİYASETİN YARAR GETİRMEDİĞİNİN KANITIDIR

Ulusal Birlik Partisi Lefko?a milletvekili Ersin Tatar, “ Birle?mi? Milletler Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne sundu?u son K?br?s raporunun K?br?s Türkü’ne yeni bir haks?zl?k oldu?unu ve Birle?mi? Milletler Örgütü’ne K?br?s konusunda adil davranmas?, gerçekleri görmesi noktalar?nda asla bel ba?lanamayaca??n? yeniden gözler önüne serdi?ini” belirtti.

Comments are closed.