KATALONYA KRİZİ

?spanya Ba?bakan? Mariano Rajoy, Katalonya krizine ili?kin anayasal reforma ve hukuk çerçevesinde kurulacak diyaloga aç?k olduklar?n? belirtti.

Comments are closed.