BURCU: “RUM TEZİ BİR KEZ DAHA ÇÜRÜTÜLDÜ”

Cumhurba?kanl??? Sözcüsü Bar?? Burcu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in K?br?s’taki ?yi Niyet Misyonu ile ilgili haz?rlad??? raporun son ?eklinin resmile?ti?ini ve bu raporla K?br?s Konferans?’n?n yaln?zca güvenlik ve garantiler boyutuna vurgu yapan ve bütün sorumlulu?u Türk taraf?na y?kmaya çal??an Rum tezinin bir kez daha çürütülmü? oldu?unu vurgulad?.

 

Comments are closed.