ÖĞRETMEN SENDİKALARINDAN AÇIKLAMA

“K?br?s Türk Ö?retmenler Sendikas? ile K?br?s Türk Orta E?itim Ö?retmenler Sendikas?, Türkiye’den 167 ö?retmenin K?br?s’a gelmesi için ba?lat?lan giri?ime kar?? ortak bas?n aç?klamas?nda bulundu.

Comments are closed.