“TÜRKİYE’DEN ÖĞRETMEN PROTOKOL GEREĞİ”

E?itim Bakanl???, Türkiye’den ö?retmen görevlendirilmesi ile ilgili yaz?l? aç?klama yapt?. 1994 y?l?ndan itibaren her y?l Türkiye’den 30 ö?retmenin görevli olarak K?br?s’a geldi?i belirtilen aç?klamada, ayni ?ekilde K?br?s’tan da Türkiye’ye 5 ö?retmen gönderildi?i ifade edildi.

Comments are closed.