“KTOEÖS, ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAKLARINI GASP ETMEMELİ”

Milli E?itim ve Kültür Baklanl???, K?br?s Türk Orta E?itim Ö?retmenler Sendikas?’n?n (KTOEÖS), bakanl??a ba?l? ?ehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda uyar? grevi yapmas?ndan dolay? üzüntü duydu?unu bildirdi.

Comments are closed.