Category Archives: Dünya

REHİNE KRİZİ

?ngiltere’nin Nuneaton kentinde ya?anan rehine kriziyle sars?ld?. https://youtu.be/L2PhubEL5KY
Devamı...

AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ

Brüksel’de yap?lan Avrupa Birli?i liderler zirvesi sona erdi. Avrupa Birli?i Zirvesi’nden Brexit müzakerelerinin h?zland?r?lmas? karar? ç?kt?.   https://youtu.be/oEfWZMlaT9Q
Devamı...

GALLER’DEKİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Sümsük ku?lar?n?n soyu tehdit alt?nda. Yakla??k 36 bin Sümsük ku?unun yumurtlad??? Galler sahillerine at?lan plastik çöpler ve bal?kç? a?lar?, birçok hayvan?n yaralanmas?na ve ölmesine sebep oluyor   https://youtu.be/h_Ao6SilmGE
Devamı...