Category Archives: Dünya

HASAR BÜYÜK

Florida’da büyük hasara yol açan ?rma kas?rgas? Tampa kentine ula?t?. https://youtu.be/2veocfyzVdw
Devamı...

MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR

Birle?mi? Milletler(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Myanmar yetkililerini askeri harekat? ask?ya almaya, ?iddeti sonland?rmaya, hukukun üstünlü?ünü sa?lamaya ve ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar?n geri dönü? hakk?n? tan?maya ça??r?yorum” dedi. https://youtu.be/Hwzqdhw3eW0
Devamı...

SICAKTAN BUNALAN KÖPEK

Sevimli dostlar?m?z köpeklerin sosyal medyada yer alan videolar? t?klanma rekorlar? k?rmaya devam ediyor. Bu kez bir köpek s?caktan bunal?yor ve su içmek istiyor. Bu ihtiyac?n? da gidermek için ilginç bir yönteme ba?vuruyor. Bahçede yer alan düzene?i patisi ile çal??t?ran köpek su ihtiyac?n? kar??l?yor. https://youtu.be/XjE-FP7GmB0
Devamı...