Category Archives: Dünya

LONDRA METROSUNDAKİ PATLAMA

?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Londra metrosunda meydana gelen patlama sonras?nda ba?kanl?k etti?i acil durum kabine toplant?s?n?n ard?ndan bas?na aç?klamalarda bulundu. May, Londra'da meydana gelen sald?r?da kullan?lan el yap?m? patlay?c?yla ilgili, “Önemli zarar yaratmay? amaçl?yordu” dedi. https://youtu.be/txXtFJGsZl4
Devamı...

ORTAK ASKERİ TATBİKAT

ABD D??i?leri Bakanl???, "Parlak Y?ld?z 2017 (Bright Star)" adl? ABD-M?s?r ortak askeri tatbikat?ndan görüntü yay?nland?. https://youtu.be/FyIvAD3wgUw
Devamı...

KUŞLAR ÇILDIRIRSA

Hayvanat bahçesini ve do?al parklar? her gün yüzlerce ki?i ziyaret ediyor. Bazen de bu ziyaretlerde komik anlar da ya?anabiliyor. https://youtu.be/TAVJXm4wUtU
Devamı...