Category Archives: Türkiye

ERDOĞAN NEWYORK’TA

TC Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Birle?mi? Milletler (BM) 72. Genel Kurul toplant?lar?na kat?lmak üzere geldi?i Amerika Birle?ik Devletlerinin New York kentine sevgi gösterileriyle kar??land?. https://youtu.be/F88YSVXACng
Devamı...

GÜNDEM FETÖ

Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, atv, A Haber, A News ortak yay?n?nda "Cumhurba?kan? ile Özel" program?nda gündemdeki geli?meleri de?erlendirdi. Erdo?an aç?klamas?nda "?u anda bence FETÖ'yle mücadelede yani bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, be? ay, alt? ay öncesine göre çok daha iyi bir konumday?z ve benim beklentim, öyle zannediyorum ki y?l sonu itibar?yla…
Devamı...

CHP’DE İSTİFA

CHP ?stanbul Milletvekili ?afak Pavey, “gözard? etti?i sa?l?k sorunlar?n? daha fazla erteleyemeyece?i” gerekçesiyle milletvekilli?inden istifa etti?ini duyurdu. Pavey, “?afak Pavey’in Kamuoyuna aç?klamas?” ba?l???yla gönderdi?i bir elektronik posta ile istifa etti?ini aç?klad?. https://youtu.be/FRtXmLTadnY
Devamı...