Category Archives: Türkiye

CHP’DE İSTİFA

CHP ?stanbul Milletvekili ?afak Pavey, “gözard? etti?i sa?l?k sorunlar?n? daha fazla erteleyemeyece?i” gerekçesiyle milletvekilli?inden istifa etti?ini duyurdu. Pavey, “?afak Pavey’in Kamuoyuna aç?klamas?” ba?l???yla gönderdi?i bir elektronik posta ile istifa etti?ini aç?klad?. https://youtu.be/FRtXmLTadnY
Devamı...

KKTC’DE FETÖ HASSASİYETİ

KKTC’nde FETÖ hassasiyeti giderek art?yor. Bu hassas konuyu Yüksek Mahkeme Ba?kan? Narin Ferdi ?efik’e sorduk. ?efik: Bakanlar Kurulu’nun FETÖ’yü terör organizasyonu olarak adland?rd?ktan sonra yarg?lamalar?n Kuzey K?br?sk’ta yapabilece?ni hat?rlatt?.  ?efik, “En önemli husus, KKTC vatanda?? FETÖ’cü ise,  KKTC mahkemelerinde yarg?lanmas? laz?m. O zaman tüm ?ehadetlerin bizim ?ehadet yasam?za uygun bir ?ekilde mahkeme huzuruna getirilmesi gerekir.…
Devamı...

SON VEDA

26 A?ustos'ta cinayete kurban giden Vatan ?a?maz'?n rol ald??? 'Çocuklar Duymas?n' yeni bölümüyle ekranlardayd?. https://youtu.be/tAbOL10wSSQ
Devamı...