Category Archives: Türkiye

BAYKAL’IN SAĞLIK DURUMU

Deniz Baykal'?n durumunda az da olsa iyile?me görüldü?ü belirtildi. Baykal'?n sa?l?k durumuna ili?kin aç?klama yapan Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi yetkilileri, son 24 saatte ödem ve kanamada gerileme oldu?unu söyledi ve "Bunlar bizi umutland?ran bulgular" dedi.   https://youtu.be/EJTxkMVZf6c
Devamı...

BAYKAL’IN SAĞLIK DURUMU

Tedavinin 5. gününe giren CHP Eski Genel Ba?kan? Deniz Baykal hakk?nda umut verici geli?meler ya?an?yor.Kritik saatleri atlatan Deniz Baykal'?n tomografi bulgular?nda düzelme var. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?bni Sina Hastanesi'nde tedavi gören eski CHP Genel Ba?kan? ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'?n sa?l?k durumu ile ilgili, "Durumunda kötü gidi? yok" dedi.  …
Devamı...

ÇAVUŞOĞLU’NDAN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

TRT World Forum program?na kat?lan D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu, “Mülteciler için Türkiye hakikaten bir destinasyon ülkesi oldu. De?i?ik ülkelerden sadece Suriye ve Irak'tan de?il. Onlar sava?lardan kaçt?lar. Bundan dolay? ?uanda 2.3 milyondan fazla mülteciye ev sahipli?i yapmaktay?z. Güzel laflar konu?uluyor. 'Harika Türkiye', 'Bravo Türkiye iyi yapt?n' ama i? birli?i görmüyoruz. Yükün payla??ld???n? görmüyoruz ve yeterince…
Devamı...

DENİZ BAYKAL’IN SAĞLIK DURUMU

Ankara Üniversitesi ?bni Sina Hastanesi'nde tedavisine devam edilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'?n son durumu hakk?nda aç?klama yap?ld?.  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan ?bi?, “ Tomografi bulgular?nda düne nazaran, bir miktar iyile?me bulgusu var” dedi. https://youtu.be/cyzDrJhgNKE
Devamı...