Category Archives: Türkiye

AKDAĞ KKTC’DE

Türkiye Ba?bakan Yard?mc?s? Recep Akda?, 2008’de ba?layan müzakere sürecinin bitti?ini, Türkiye’nin Do?u Akdeniz’deki K?br?s Türkü ile kendi me?ru haklar?n? korumaya devam edece?ini söyledi. https://youtu.be/5aAhGnxU0pM
Devamı...

ANASTASİADİS ERDOĞAN’DAN İŞARET BEKLİYOR

Rum Yönetimi Ba?kan? Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n Atina ziyaretinin K?br?s sorununda uluslar aras? konferans?n toplanmas?n? sa?layacak geli?melere yol açmas?n? diledi. https://youtu.be/KjWAhwr4VC4
Devamı...

9.05’DE HAYAT DURDU

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aram?zdan ayr?l???n?n 79'uncu y?l dönümünde hayat durdu. https://youtu.be/VR3Jfz55dHA
Devamı...