Category Archives: KKTC

ŞEHİTLER UNUTULMADI

K?br?s Türk halk?n?n ?ngiliz sömürge yönetimine kar?? 27-28 Ocak 1958’de verdi?i mücadelede ?ehit dü?enler törenlerle an?ld?. https://youtu.be/hdCTah4Tsvk
Devamı...

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

19 Ocak tarihinde ba?layan ve CTP, HP, TDP ve DP’nin genel ba?kanlar?n?n olu?turmas? beklenen koalisyon görü?meleri tamamland?. https://youtu.be/XfnTJsasxqE
Devamı...

YAĞIŞLI HAVA

Kuzey K?br?s’?n önemli tar?m merkezlerinden Lefke hasret kald??? ya?mura kavu?tu. https://youtu.be/xe4MrfCHb1c
Devamı...