Category Archives: KKTC

KAMUDA KIŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Bakanlar Kurulu, pazartesi gününden itibaren ba?layacak olan kamuda haftal?k 40 saatlik k?? çal??ma saatlerini yeniden düzenledi. Çal??ma saatleri 4 farkl? bölümden olu?uyor. https://youtu.be/SdO8VQSxuTk
Devamı...

YDÜ: 60 – USK PRAG: 58

Uluslararas? Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvas?'nda Yak?n Do?u Üniversitesi ile USK Prag kar?? kar??ya geldi. Mücadeleyi Yak?n Do?u Üniversitesi son saniye basketiyle 60-58’lik skorla kazand?. https://youtu.be/6-18u-s7hfw
Devamı...

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Yaz saatinin tüm y?la yay?lmas? uygulamas?, bir  y?ld?r yürürlükte.  Bu de?i?iklikle birlikte Aral?k, Ocak ve ?ubat aylar?nda güne? saat 08.00’de do?acak ve 17.30’da batacak. Böylece vatanda?lar, sabah saatlerinde henüz güne? tam do?madan yola ç?kmak zorunda kalacak. ??te bu durum, özellikle karanl?kta okula giden ö?renci velilerini  rahats?z ediyor.  Hükümet bu sene de saat uygulamas?ndan geri ad?m…
Devamı...

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN EL ELE

Kuzey K?br?s Turkcell, engel tan?mayanlar?n hayat?na dokunmak ve  onlara destek olmak için yeni bir proje haz?rlad?. “Engelsiz bir K?br?s için fark?ndal??? ileriye ta??mak” amac?yla haz?rlanan çal??ma,  Lefko?a’da bas?na tan?t?ld?. https://youtu.be/m-gXXFmrAPU
Devamı...