Category Archives: KKTC

ANLAMLI ETKİNLİK

SOS Çocuk köyündeki 4-15 ya? aras? çocuklar?n yapt?klar? seramik eserleri görücüye ç?kt?. Lokmac? S?n?r Kap?s?na yak?n bölgede gerçekle?en etkinli?e kat?lanlar amaçlar?n? ve duygular?n? Kanal T habere anlatt?. https://youtu.be/h6jUBGMFlXw
Devamı...

AÖA GİRİŞ SINAVI

Atatürk Ö?retmen Akademisi’ne (AÖA) giri? s?nav? bugün Akademi binas?nda saat 10.00’da yap?ld?. 229 aday?n ba?vurdu?u s?navda adaylar  ba?ar?l? olmak için ter döktü. Yaz?l? s?navda ba?ar?l? olanlar, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Akademide mülâkata al?nacak ve okula kesin kay?t hakk? kazananlar mülâkat sonras?nda aç?klanacak. Yaz?l? giri? s?nav? ve mülâkat sonras?nda ba?ar?l? olacak adaylar?n kesin kay?tlar? Atatürk…
Devamı...

AKINCI NEW YORK YOLCUSU

Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, 19 Eylül Sal? günü New York'a gitmek üzere KKTC’den  ayr?lacak.   https://youtu.be/IHvdtWdnSMg
Devamı...

POLİSİYE OLAYLAR

Bugün aç?klanan Polis Bas?n Bülteni’ne göre, Lefko?a, Ercan Havaliman? ve Gazima?usa’daki uyu?turucu olaylar?yla ilgili 5 ki?i tutukland?. Ayr?ca Girne’de huzur operasyonu gerçekle?ti. Kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalar? yasak olan toplam 7 ki?i tespit edilip yasal i?leme gidildi.  Ayr?ca kontrol edilen 255 araç sürücüsünden suç i?ledi?i tespit edilen 53’ü hakk?nda ileri i?leme gidildi. https://youtu.be/siWOyUwfiZg
Devamı...