Category Archives: KKTC

YSK’DAN AÇIKLAMA

7 Ocak’taki erken genel seçim adayl?k ba?vurular? 1 Aral?k Cuma günü mesai bitimine kadar Yüksek Seçim Kurulu’na yap?lacak. Adaylar 2 Aral?k Cumartesi günü Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan geçici olarak ilân edilecek. https://youtu.be/63A-44AZgSs
Devamı...

SİBER İSTANBUL’DA

Cumhuriyet Meclisi Ba?kan? Sibel Siber, ?stanbul’da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu kapsam?nda temaslar?na devam ediyor. https://youtu.be/iy59mopd2xE
Devamı...

7 OCAK’TAKİ SEÇİMLER

K?br?s Sosyalist Partisi de t?pk? hemen her seçimi protesto ederek kat?lmayan Yeni K?br?s Partisi gibi  (KSP) 7 Ocak 2018’te gerçekle?tirilecek genel seçimlere kat?lmayaca??n? aç?klad?. https://youtu.be/LPV4pXAwEKA
Devamı...