Recent Posts by Adem Kavaz

AKINCI: “ÇÖZÜMDEN VAZGEÇMEDİK AMA 50 YIL DAHA BEKLEYEMEYİZ”

Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, ?stanbul’da düzenlenen ‘Güncel Geli?meler I????nda K?br?s görü?melerinin gelece?i ve Türkiye için ç?kar?mlar’ Konferans?’na konu?mac? olarak kat?ld?. Ak?nc?, K?br?s  sorununda gelinen a?amay? de?erlendirdi. Çözüm odakl? siyasetimizden elbette vaz geçmeyece?iz” diyen Cumhurba?kan? Ak?nc?, “ucu aç?k sonucu belirsiz bir sürece yeniden girme niyetimiz de yoktur” dedi. https://youtu.be/rlxngFFlaeo
Devamı...

KKTC’DE FETÖ HASSASİYETİ

KKTC’nde FETÖ hassasiyeti giderek art?yor. Bu hassas konuyu Yüksek Mahkeme Ba?kan? Narin Ferdi ?efik’e sorduk. ?efik: Bakanlar Kurulu’nun FETÖ’yü terör organizasyonu olarak adland?rd?ktan sonra yarg?lamalar?n Kuzey K?br?sk’ta yapabilece?ni hat?rlatt?.  ?efik, “En önemli husus, KKTC vatanda?? FETÖ’cü ise,  KKTC mahkemelerinde yarg?lanmas? laz?m. O zaman tüm ?ehadetlerin bizim ?ehadet yasam?za uygun bir ?ekilde mahkeme huzuruna getirilmesi gerekir.…
Devamı...

TATİLİN SON HAFTASI

Milli E?itim ve Kültür Bakanl???’ndan al?nan bilgiye göre, Devlet okullar?nda e?itim alan yakla??k 34 bin ö?renci haftaya pazartesi günü ders ba?? yapacak. ?lkokullarda ders zili 08.00’de ortaokul ve liselerde 07.55’te çalacak. https://youtu.be/5D2I_iWR0Y0
Devamı...

CUMA SABAHI SİS VAR

Hava s?cakl???n?n önümüzdeki günlerde 34-37 derece dolaylar?nda seyretmesi beklenirken cuma günü sabah saatleri sisli geçecek. https://youtu.be/EWBrrhTwrLM
Devamı...

Recent Comments by Adem Kavaz

No comments by Adem Kavaz yet.