Recent Posts by Adem Kavaz

MİLLİ ARŞİV KAPILARINI KANAL T’YE AÇTI

Kanal T 1971 y?l?ndan itibaren faaliyette olan K?br?s Türk Milli Ar?ivi ve Ara?t?rma Merkezi’ni ziyaret etti. Kanal T habere konu?an Milli Ar?iv ve Ara?t?rma Dairesi Müdürü Mehmet Borak merkezin görevlerini anlatt?. Ard?ndan kanal T kameralar? merkezdeki bölümleri gezdi ve faaliyetleri hakk?nda bilgi verdi. https://youtu.be/afynDYHoGLU
Devamı...

EYLEM ASKIYA ALINDI

Yaz saati uygulamas?na kar?? imza kampanyas? ba?latan 36 örgüt, hükümetin k?? saati uygulamas?na geçmesi karar?n?n ard?ndan eylemlerini ask?ya ald?klar?n? duyurdu. https://youtu.be/s9177rD-TwM
Devamı...

ERDOĞAN D-8 9.’NCU ZİRVESİ’NE KATILDI

TC Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, D-8 Ekonomik ??birli?i Örgütü 9. Zirvesi'nde yapt??? konu?mada, " Birileri kas?tl? bir ?ekilde ?slamla terörizmi , Müslümanla teröristi özde?le?tirmeye çal???yor. Boko Haram , DEA?, FETÖ, El ?ebab gibi katil sürülerinin i?ledi?i cinayetleri ?slam dü?manl?klar?na malzeme yap?yorlar" dedi. Erd?an ayr?nca D-8 üyeleri olarak dünyada pek az ülkeye nasip olan co?rafi ayr?cal?klara…
Devamı...

ERCAN’LA İLGİLİ SORUŞTURMA ÖNERGESİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Ba?kan? Tufan Erhürman, Ercan Havaliman? sözle?mesiyle ilgili Meclis Ara?t?rma Komitesi’nin raporunun ard?ndan, suç i?lediklerini dü?ündükleri Ba?bakan Hüseyin Özgürgün, eski Ula?t?rma Bakan? s?fat?yla D??i?leri Bakan? Tahsin Ertu?rulo?lu ve Bay?nd?rl?k ve Ula?t?rma Bakan? Kemal Dürüst hakk?nda Meclis Ba?kan? Sibel Siber’e soru?turma önergesi verdi. https://youtu.be/GXrMRw8uyHY
Devamı...

Recent Comments by Adem Kavaz

No comments by Adem Kavaz yet.