Recent Posts by Adem Kavaz

“4,5 G İHALESİNE ÇIKILMASINA KARŞIYIZ”

K?br?s Türk Telekomünikasyon Dairesi Çal??anlar? Sendikas? (TEL-SEN) Ba?kan? Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi güçlendirilmeden 4,5 G ihalesine ç?k?lmas?na kar?? olduklar?n? aç?klad?. https://youtu.be/ZJwXoIeb3S4
Devamı...

OKULLAR MERCEK ALTINDA

Milli E?itim ve Kültür Bakan? Özdemir Berova, hükümetin bu y?l e?itim altyap?s?na yakla??k 20 milyon TL’lik bir yat?r?m planlad???n? ve bir k?sm? devam eden bu yat?r?mlardan ço?unun tamamland???n? kaydetti. https://youtu.be/9hzZyHgWIM8
Devamı...

ANKARA REFERANDUMA KARŞI

TC Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n yap?laca?? aç?klanan 25 Eylül referandu ile ilgili olarak, ‘milli güvenlik meselesidir’ sözlerinin ard?ndan Türk Silahl? Kuvvetler’inden hamle geldi. https://youtu.be/35lrVZNI0CU
Devamı...

Recent Comments by Adem Kavaz

No comments by Adem Kavaz yet.